Lehdistötiedote: Kuva Space valittiin ainoana hyperspektrisen datan palveluntarjoajana Copernicus-ohjelmaan – yhteistyön arvo on viisi miljoonaa euroa

Kuva Space valittiin ainoana hyperspektrisen datan palveluntarjoajana Copernicus-ohjelmaan – yhteistyön arvo on viisi miljoonaa euroa.
Hyperspectral data services for the Copernicus program.

Suomalainen startup tarjoaa Euroopan komission Copernicus-ohjelmaan avaruudesta käsin kerättyä hyperspektristä dataa, joka auttaa ratkaisemaan muun muassa ilmastonmuutoksen, hiilidioksidin sitomisen ja ruoan omavaraisuuden haasteita.

ESPOO (19.6.2023) – Suomalainen avaruusteknologian startup Kuva Space on valittu ainoaksi hyperspektrisen datan tarjoajaksi Euroopan komission Copernicus-ohjelmaa edistävään hankkeeseen. Viisivuotisen yhteistyösopimuksen arvo on viisi miljoonaa euroa. Kuva Space on ainoa eurooppalainen yritys, jonka hyperspektriteknologiaa on otettu käyttöön ohjelmaan.

Euroopan avaruusjärjestön valitsema Kuva Space pystyy patentoidulla teknologiallaan monitoroimaan maa- ja meritalouden viljelmiä, metaanipäästöjä, metsien tilaa sekä haitallisia leväesiintymiä merissä ja rannikkoseuduilla. Kuva Spacen datapalvelun avulla Copernicus ohjelman käyttäjät ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää uusia ja tarkkoja palveluja, joiden avulla voidaan tehdä taloudellisesti parempia ja kestävän kehityksen mukaisia päätöksiä liittyen ruoan omavaraisuuteen, hiilen sitomiseen ja yleiseen turvallisuuteen.

“Olemme iloisia saadessamme mahdollisuuden tuoda omaa hyperspektristä innovaatiatamme ja osaamistamme arvostetulle Copernicus-yhteisölle”, kertoo Kuva Spacen toimitusjohtaja Jarkko Antila.

“Odotamme innolla tiivistä yhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön asiantuntijoiden kanssa datan laadun ja sen kyvykkyyden validoimiseksi. Tämä ohjelma on merkittävä tilaisuus auttaa kehittämään hyperspektristen datapalvelujen korkeaa standardia EU:ssa ja maailmanlaajuisesti”, Antila jatkaa.

Kuva Spacen kaupallisella hyperspektrikameralla varustettu mikrosatelliitti pystyy kuvaamaan ja analysoimaan tieteellisellä tasolla ja suuressa mittakaavassa muun muassa satotyyppejä ja niiden terveyttä, maaperän laatua, biomassaa ja saasteita. Kuva Spacen tekoälyavusteinen analytiikkatyökalu muuntaa kerätyn datan käytettäväksi informaatioksi, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden seurata, tunnistaa ja ennustaa muutoksia ja niiden vaikutuksia lähes reaaliajassa.

Maapallosta saatavan hyperspektrisen datan saatavuus ja käyttö on aiemmin ollut moniin tarpeisiin rajallista tai olematonta. Kuva Spacen lähes reaaliaikaisten hyperspektritietojen avulla maatalous-, vakuutus-, rahoitus-, ympäristö- ja turvallisuusalan toimijat saavat vihdoin luotettavia ja todennettavia tietoja päätöksentekoon.

“Jatkuvan, luotettavan ja edullisen hyperspektridatan tuottaminen on aiemmin ollut mahdotonta nykyisten instrumenttien suuren koon ja korkeiden kustannusten takia. Kuva Spacen kompakti, innovatiivinen avaruuteen soveltuva hyperspektrikameratekniikka on kuitenkin selvittänyt nämä haasteet. Olemme vakavasti sitoutuneet parantamaan elämää maapallolla”, Antila jatkaa.

Esimerkiksi viljelykset ympäri maailmaa ovat erittäin haavoittuvia äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi. Kuva Spacen hyperspektrikuvauksella voidaan havaita hienovaraisia muutoksia sadon terveydessä, mahdollistaen satotautien varhaisen havaitsemisen, tuholaisten torjumisen sekä rasituksen ja vahinkojen arvioinnin päivittäisillä mittauksilla. Tämä edistää osaltaan ruokaturvallisuutta ja tuottavuuden parantamista erityisesti kehitysmaissa, joissa voidaan ottaa käyttöön satovakuutuksia, jotka perustuvat tarkkoihin ja nopeisiin “proof-of-loss” -arviointeihin. Kuva Spacen tietojen avulla voidaan lisäksi helpottaa ruoantuotannon kauppaa oikea-aikaisilla ja ajantasaisilla satoennusteilla.

Toinen esimerkki Kuva Spacen teknologian merkittävyydestä on vapaaehtoiset päästömarkkinat, jonka koon arvioidaan kasvavan jopa 230 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä. Kuva Space voi tarjota toistuvia hyperspektrimittauksia esimerkiksi maailman merien, rannikkoekosysteemien ja regeneratiivisen maatalouden sitomasta hiilestä. Koska dataa kerätään tasaisin väliajoin, hiilivarastoissa, kasvillisuuden terveydessä ja ekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ennennäkemättömällä tarkkuudella.

“Keräämällä ajankohtaista tietoa maa- ja merialueiden hiilensidonnasta voimme tuoda lisää vastuullisuutta, luottamusta ja läpinäkyvyyttä koko päästökauppamarkkinalle ja siten vauhdittaa sen kasvua”, sanoo Tuomas Tikka, Kuva Spacen teknologiajohtaja ja perustaja.

Kuva Space laukaisee Hyperfield-1-mikrosatelliittinsa marraskuussa 2023 ennen neljän seuraavan sukupolven mikrosatelliittien laukaisua vuonna 2024. Tämä merkitsee Kuva Spacen suunnitteleman konstellaation alkusysäystä, ja pidemmän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön jopa 100 satelliittia vuoteen 2030 mennessä.

Kuva Space on osaltaan vauhdittamassa Suomen avaruusteknologista kyvykkyyttä, talouskasvua, innovaatioekosysteemiä, tieteellistä tutkimusta ja kansallista turvallisuutta. Meidän valintamme mukaan Copernicus-ohjelmaan ainoana eurooppalaisena hyperspektridataa tarjoavana yrityksenä osoittaa, että Kuva Spacen teknologia on todella ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen maailmalla”, Tikka päättää.

Kuva Spacella on työntekijöitä Suomessa, Japanissa, Belgiassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Se on kerännyt yhteensä 6,5 miljoonaa euroa rahoitusta Reaktor Venturesilta, Voima Venturesilta, Nordic Foodtech VC:ltä, VTT:ltä sekä julkista rahoitusta ESA Philabilta ja Business Finlandilta. Yhtiö on parhaillaan keräämässä A-rahoituskierrosta.

Kuva: Copernicus Programme/ESA

Lisätietoja medialle: Mediapankki ja -kuvat

Jarkko Antila, toimitusjohtaja
Kuva Space
jarkko.antila@kuvaspace.com

Malathy Eskola, markkinointi- ja PR -johtaja
Kuva Space
+358 408379432
malathy.eskola@kuvaspace.com

Vuonna 2016 Espoossa perustettu Kuva Space rakentaa maailman ensimmäistä laajaa hyperspektrikameroiden konstellaatiota, joka kerää aukotonta dataa maailman kiireellisimpien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, elintarviketurvan sekä turvallisuuden ratkaisemiseksi. Yhdessä tekoälyyn perustuvaan analytiikkatyökalunsa kanssa, Kuva Space tarjoaa luotettavaa, ajankohtaista ja globaalia informaatiota ja ennusteita, jotka muuttavat avaruuskaukokartoituspohjaisen datan käyttökelpoiseksi tiedoksi, jota käyttäjät voivat käyttää tehokkaaseen resurssienhallintaan, toimintojen optimointiin ja kannattavuuden parantamiseen – kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja: www.kuvaspace.com