Mikrosatelliitteja kehittävä ja NATO Arctic Innovation Challenge -kilpailun voittanut Kuva Space keräsi 16,6 miljoonan euron rahoituksen

Rahoituskierros, jolle osallistuivat nykyiset sijoittajat Voima Ventures ja Nordic Foodtech VC, Earth VC sekä Business Finland, mahdollistaa uusia laajentumis- ja innovaatiomahdollisuuksia Kuva Spacelle, joka tarjoaa hyperspektripohjaista dataa sekä luonnonvaroista että rakennetuista materiaaleista.

ESPOO (2.11.2023) – Suomalainen avaruusteknologian startup Kuva Space on kerännyt 16,6 miljoonan euron rahoituskierroksen, jolle osallistuivat Voima Ventures, Nordic Foodtech, singaporelainen Earth VC sekä joukko yksityisiä sijoittajia kasvurahoitusyhtiö Springvestin kautta. Lisäksi Kuva Space on saanut julkista rahoitusta Business Finlandilta.

Rahoituksen avulla Kuva Space kiihdyttää patentoitujen hyperspektrikameroidensa ja avaruusteknologiansa kehitystä, palkkaa uusia huippuosaajia ja julkaisee kehittämänsä tekoälyavusteisen analytiikkatyökalun. Lisäksi Kuva Space haluaa vahvistaa asemaansa keskeisillä markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa.

Suomen ja Yhdysvaltojen välisen suhteen merkitys on korostunut NATO-jäsenyyden myötä. Kuva Spacen kansainvälistyminen erityisesti Yhdysvaltain puolustusteknologiamarkkinoilla on tärkeää myös Suomen talouden kannalta, sillä yhtiön hyperspektrisatelliitit ovat merkittävä osa markkinan kehitystä. Paikkatietojärjestelmiin perustuvien puolustusmarkkinoiden arvo vuonna 2022 oli 126,4 miljardia. Tällä hetkellä Suomi neuvottelee Yhdysvaltojen kanssa uudesta DCA-puolustussopimuksesta, mikä luo alalle lisää laajentumismahdollisuuksia.

Kuva Spacen kaupallisella hyperspektrikameralla varustettu mikrosatelliitti pystyy kuvaamaan ja analysoimaan muun muassa satotyyppejä ja niiden terveyttä, maaperän laatua, biomassaa ja saasteita. Kamera tunnistaa eri materiaalit ja niiden kunnon kemiallisten ainesosien erilaisten valon heijastusominaisuuksien perusteella. Kuva Spacen tekoälyavusteisen analytiikkatyökalun avulla käyttäjillä on mahdollisuus seurata, tunnistaa ja ennustaa muutoksia ja niiden vaikutuksia lähes reaaliajassa.

Kuva Spacen automatisoitu hyperspektrikonstellaatio tarjoaa jatkuvaa tietoa yrityksen asiakkaille. Maatalous- ja vesiviljelykasvien, kuten rakkolevän, metsien sekä leväkukintojen seuranta tapahtuu Kuva Spacen ratkaisun avulla lähes reaaliajassa. Ratkaisu auttaa organisaatioita tekemään taloudellisesti älykkäämpiä ja vastuullisempia päätöksiä elintarviketurvan, turvallisuuden ja hiilidioksidin sitomisen parantamiseksi.

“Springvestin kanssa järjestämämme osakeanti ylimerkittiin kolmessa vuorokaudessa. Olemme erittäin iloisia siitä, että sijoittajat jakavat kanssamme näkemyksen elämänlaadun parantamisesta koko maailmassa. Uskomme, että korkealaatuinen ja ajankohtainen avaruus informaatio auttaa yhteisöjä tekemään parempia päätöksiä, jotka edistävät kestävää kehitystä. Rahoituskierroksen myötä pystymme kiihdyttämään satelliittien laukaisua, kehittämään tekoälyavusteista analytiikkatyökaluamme satelliittiemme tuottaman datan avulla ja laajentamaan toimintaamme erityisesti Yhdysvalloissa”, kertoo Kuva Spacen toimitusjohtaja Jarkko Antila.

Toisin kuin olemassa olevat kaukokartoitusratkaisut, joissa kuvat toimitetaan kertaluonteisesti asiakkaiden pyynnöstä, Kuva Space kerää satelliittiensa avulla dataa jatkuvasti ja analysoi sitä automaattisesti tekoälypohjaisen työkalunsa avulla tarjoten näin asiakkailleen aina ajankohtaista tietoa. Liiketoimintamalli muuttaa asiakkaiden – erityisesti muiden kuin avaruusalan yritysten – tapaa hyödyntää avaruudesta peräisin olevaa dataa ESG-strategioidensa toteuttamiseen, uusien tuotteiden lanseeraukseen ja tuottavuuden parantamiseen.

“Varhaisen vaiheen sijoittajana olemme seuranneet Kuva Spacen uraauurtavaa työtä niin puolustussovelluksissa kuin yhteiskunnan ympäristövaikutusten seurannan ja mittaamisen parantamisessa. Suomi on noussut eurooppalaiseksi avaruusteknologian edelläkävijäksi, ja olemme erittäin innoissamme siitä, mitä Kuva Spacen tulevaisuus tuo tullessaan”, kertoo Kuva Spacen hallituksen puheenjohtaja ja innovatiivisiin pohjoismaisiin syväteknologiayrityksiin sijoittavan Voima Venturesin perustaja ja toimitusjohtaja Inka Mero.

“Kuva Spacen innovatiivinen ratkaisu mahdollistaa resurssitehokkaamman maatalouden sekä globaalin ruokatuotannon ympäristövaikutusten seurannan ja minimoinnin”, sanoo Nordic Foodtechin partneri Jari Tuovinen.

Rahoitus täydentää kahta keskeistä yrityskehitystä: Kuva Space oli kesäkuussa järjestetyn NATO Arctic Challenge Innovation -kilpailun voittaja. Lisäksi yhtiö valittiin ainoana hyperspektrisen datan palveluntarjoajana 5 miljoonan euron sopimuksella Euroopan komission Copernicus-ohjelmaan.

Yksi keskeisimmistä laajentumismahdollisuuksista ovat alati kehittyvät vesiviljelyn hiilikompensaatiomarkkinat. Kuva Space kehittää nyt tekoälypohjaista mallia, jonka avulla voidaan monitoroida vesiviljelykasveja kuten erilaisia leviä ja niiden hiilensidontakykyä niin veden pinnan ylä- kuin alapuolelta. Mallia kehitetään yhdessä Euroopassa ja Afrikassa toimivien vesiviljelyn hiilikompensaatiomarkkinoiden pilottiyritysten kanssa. Hiilikompensaatiomarkkinoiden arvon arvioidaan nousevan 50 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Kuva Space laukaisee kaksi ensimmäistä kaupallista hyperspektrisatelliittiaan vuonna 2024. Tämä merkitsee Kuva Spacen suunnitteleman konstellaation ja kaupallisten palveluiden alkusysäystä, ja pidemmän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön jopa 100 satelliittia vuoteen 2030 mennessä.

Kuva Spacella on työntekijöitä Suomessa, Japanissa, Belgiassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Se on kerännyt yhteensä 22,5 miljoonaa euroa rahoitusta Morrow Portfoliolta, Voima Venturesilta, Nordic Foodtech VC:ltä, Earth VC:ltä ja VTT:ltä sekä julkista rahoitusta ESA Philabilta ja Business Finlandilta.

Lisätietoja medialle:

Jarkko Antila, toimitusjohtaja
Kuva Space
jarkko.antila@kuvaspace.com

Malathy Eskola, markkinointi- ja PR-johtaja
Kuva Space
+358 40 837 9432
malathy.eskola@kuvaspace.com

media@kuvapace.com

Mediapankki ja -kuvat 

Vuonna 2016 Espoossa perustettu Kuva Space rakentaa maailman ensimmäistä laajaa hyperspektrikameroiden konstellaatiota, joka kerää aukotonta dataa maailman kiireellisimpien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, elintarviketurvan sekä turvallisuuden ratkaisemiseksi. Yhdessä tekoälyyn perustuvaan analytiikkatyökalunsa kanssa, Kuva Space tarjoaa luotettavaa, ajankohtaista ja globaalia informaatiota ja ennusteita, jotka muuttavat avaruuskaukokartoituspohjaisen datan käyttökelpoiseksi tiedoksi, jota käyttäjät voivat käyttää tehokkaaseen resurssienhallintaan, toimintojen optimointiin ja kannattavuuden parantamiseen – kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.